Razpoložljivost DMR omrežja YU

BM master strežniki: 2302 Češka deluje.