Razpoložljivost DMR omrežja YU, YT

BM master strežniki: 2302 Češka deluje.